mullsjö logotyp

Plan- och byggenheten

Plan- och byggenheten arbetar bland annat med planfrågor, bygglov, mark- och rivningslov, anmälningsärenden och tillsyn.

Bygglov krävs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen i en byggnad.

Om du ska ansökan om bygglov, marklov eller rivningslov vill vi få in skalenliga ritningar för åtgärden. Följande ritningar ska alltid lämnas in vyg bygglovsprövning:

  • situationsplan (tomtkarta)
  • planritning och
  • fasadritningar.

 

Läs mer under Bygga nytt, ändra och riva.

Läs mer om Kommunens planarbete


Senast uppdaterad: 2018-05-08 Ansvarig: Lina Helgegren/Peter Qvarnström