mullsjö logotyp

Fastighetsenheten

Servicehuset  

Servicehuset "Sjuan" Sandhem

Fastighetsenheten förvaltar lokaler och bostäder till en yta av cirka 35 000 kvadratmeter.

Fastighetsbeståndet innefattar skolor, förskolor, vårdcentral, simhall, serviceboenden med mera.

2017-10-23 Innehåll: Peter Karlsson   Publiceringsansvarig: Kristina Spång