mullsjö logotyp

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret företräder kommunen som fastighetsägare och förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, men innehavet består även av affärslokaler, verksamhetslokaler för vårdcentral, folktandvård samt en simhall.

Det dagliga arbetet består i huvudsak av:

  • Förvaltning av kommunens fastighetsbestånd genom effektiv drift och förebyggande underhåll.
  • Anpassning av befintliga lokaler vid verksamhetsförändringar.
  • Anskaffning av lokaler för kommunens verksamheter genom ny-, om- och tillbyggnad alternativt förvärv eller hyra.
  • Avveckling av lokaler med hänsyn taget till det totalekonomiskt bästa resultatet, genom övergångsuthyrning, försäljning och/eller rivning.

 

I alla våra projekt tar vi hänsyn till gällande material-, miljö- och energikrav.


Senast uppdaterad: 2018-05-08 Ansvarig: Esbjörn Petersson