mullsjö logotyp

Teknisk verksamhet

Den tekniska verksamheten består av tre enheter:

  • Kostverksamheten, mathantering för förskolor, fritids, skola och äldreomsorg,

 

  • Teknisk service, drift och underhåll av kommunens gator, parker, skog och exploateringsområden,

 

Den totala kostnadsbudgeten som hanteras inom verksamheten är cirka 65 miljoner kronor. Antalet medarbetare är 45 där ungefär hälften arbetar inom kostverksamheten där man producerar cirka 360 000 matportioner per år.  

De avgörande besluten för Teknisk verksamhets ansvarsområde fattas av politikerna i Tekniska utskottet.

2014-05-12 Innehåll: Andreas Leo   Publiceringsansvarig: Kristina Spång