mullsjö logotyp

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar för ett attraktivt och hållbart samhälle genom aktiv samhällsplanering.

Detta ska åstadskommas bland annat genom kvalitetstänkande, kostnadseffektivitet samt framförhållning i den fysiska planeringen genom god markberedskap och förebyggande underhåll av exempelvis fastigheter, gator och allmänna ytor.

Samhällsbyggnadsavdelningen består av Tekniska enheten, Kostenheten och Plan- och byggenheten.

Tekniska enheten består av två verksamhetsgrenar, fastighets- och gata/parkkontoret.

Vår verksamhetsidé är att tillhandahålla fastigheter, gator och vägar samt gröna ytor som bidrar till att Mullsjö kommun upplevs som en attraktiv kommun att bo, verka i och besöka.

Våra ledord är därför "Säkert, Tryggt, Rent och Snyggt".

  • Fastighetskontoret företräder kommunen som fastighetsägare och förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, men innehavet består även av affärslokaler, verksamhetslokaler för vårdcentral, folktandvård samt en simhall.
  • Gata- /Parkkontoret företräder kommunen som huvudman för och förvaltar kommunala gator och G/C-vägar, parker och grönytor samt kommunens skogar såväl i Mullsjö som Sandhem. Samverkan sker kontinuerligt med Trafikverket som äger och sköter driften av de större genomgående vägarna.

 

Kostenheten

  • Kostenhetens mål är att producera och servera näringsriktig och god mat på ett kostnadseffektivt sätt till förskola, skola, fritids och äldreomsorg. Fokus för verksamheten är att öka andelen svenskt/närproducerat och klimatsmart mat. idag sker matproduktionen i 8 kök varav 6 är tillagningskök och 2 är mottagningskök. Totalt produceras ca 450 000 portioner/år i våra kök.

 

Plan- och byggenheten

  • Plan- och byggenheten arbetar bland annat med planfrågor, bygglov, mark- och rivningslov, anmälningsärenden och tillsyn.

 

De avgörande besluten för

Tekniska enheten och Kostenhetens ansvarsområde fattas av politikerna i Tekniska nämnden.

Plan- och byggenhetens ansvarsområde fattas av politikerna i Byggnadsnämnden.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 Ansvarig: Andreas Leo