mullsjö logotyp

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten samordnar kommunens arbete inom området skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten arbetar för att minska risken för bränder och andra olyckor samt att vi ska göra effektiva räddningsinsatser när olyckor inträffar. 

Räddningstjänsten ansvarar, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för de räddningsinsatser som kommunen ska svara för.

Exempel på sådana insatser är bränder, trafikolyckor och drunkningsolyckor. 

Kommunstyrelsen ansvarar för räddningstjänstfrågor.


Senast uppdaterad: 2018-05-02 Ansvarig: Samuel Nyström