mullsjö logotyp

Kommunledningen

Kommunledningsgruppen består av:

Lennie Johansson
Kommundirektör
Lennie Johansson         

 

Andreas Leo 
Samhällsbyggnadschef
Andreas Leo  Barn- och utbildningschef

 

Socialchef
Socialchef
Lena Svenningsson

 

Jan Österberg
Ekonomichef
Jan Österberg

 


Personalchef
Lisa Miklos

 

Lena Ar
Administrativ chef
Lena Arnoldsson 

 

 Annika
Kommunikationsansvarig
Annika Tompa Pálffy  


Senast uppdaterad: 2018-03-28 Ansvarig: Lennie Johansson