mullsjö logotyp

Kommunledningen

Kommunledningsgruppen består av:

Lennie Johansson
Kommundirektör
Lennie Johansson         

 

Andreas Leo 
Samhällsbyggnadschef
Andreas Leo  Barn- och utbildningschef
Tillförordnad Linda Rudelius

 

Socialchef
Socialchef
Lena Svenningsson

 

Jan Österberg
Ekonomichef
Jan Österberg

 

Hillevi Lindström
Personalchef
Hillevi Lindström

 

Lena Ar
Administrativ chef
Lena Arnoldsson 

 

 Annika
Kommunikationsansvarig
Annika Tompa Pálffy  


Senast uppdaterad: 2018-03-28 Ansvarig: Lennie Johansson