mullsjö logotyp

Kommunledningen

Kommunledningsgruppen består av:

Lennie Johansson
Kommundirektör
Lennie Johansson         

 

 
Samhällsbyggnadschef
Rekrytering pågår  

 

Barn- och utbildningschef
Hamid Zafar 

Socialchef
Socialchef
Lena Svenningsson

 

Ekonomichefen
Ekonomichef
Paul Falkenstam

 


Personalchef
Lisa Miklos

 

Lena Ar
Administrativ chef
Lena Arnoldsson 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-03-28 Ansvarig: Lennie Johansson