mullsjö logotyp

Gemensam administration

  • Administrativa avdelningen

Består av:

Administrativa avdelningen: Sköter nämndadministrationen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, byggnadsnämnden och valnämnden. Miljönämnden har sitt kontor i Habo. Sköter även kommunens centralarkiv och övrig ärendehantering.  

Infocenter: Är Mullsjö kommuns reception och telefonväxel samt medborgarservice och turistinformation.

Kommunikation: Leder och stöttar verksamheterna i alla kommunikation internt och externt. Ansvar för webb och intranät.

Kultur- och fritidsenheten: Kultur- och fritidsenhetens arbete styrs av kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Verksamhetens sidor finns under fliken Uppleva och göra.

  • Ekonomi och IT-avdelningen

Består av:

Ekonomiavdelningen: Sköter kommunens ekonomi, fakturor, förskottsutbetalningar, avtal, kontering etc.

IT-avdelningen: Har som huvuduppgift att hantera och sköta driften av kommunens IT-infrastruktur och IT-resurser.

  • Personalavdelningen

Ansvarar bland annat för löne- och personaladministration, tolkning av lagar och avtal samt pensioner.

2017-10-26 Innehåll: Karin Talén   Publiceringsansvarig: Karin Talén