mullsjö logotyp

Utbildning och barnomsorg

Verksamheten leds av tillförordnad barn- och utbildningschef Linda Rudelius och består av tre enheter:

Inom barn- och utbildningsverksamhetens centrala förvaltning finns även verksamhetsutvecklare Linda Rudelius, specialpedagog Anita Sätterman samt barnomsorgshandläggare Anette Helgesson.


Senast uppdaterad: 2018-04-04 Ansvarig: Linda Rudelius