mullsjö logotyp

Utbildning och barnomsorg

Verksamheten leds av barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist och består av tre enheter:

Inom barn- och utbildningsverksamhetens centrala förvaltning finns även verksamhetsutvecklare Linda Rudelius, specialpedagog Anita Sätterman samt barnomsorgshandläggare Anette Helgesson.

2012-04-26 Innehåll: Magnus Wetterqvist   Publiceringsansvarig: Magnus Wetterqvist