mullsjö logotyp

Utbildning och barnomsorg

Verksamheten leds av tillförordnad barn- och utbildningschef och består av:

Inom barn- och utbildningsverksamhetens centrala förvaltning finns även verksamhetsutvecklare, specialpedagog samt barnomsorgshandläggare.


Senast uppdaterad: 2018-08-10 Ansvarig: Helén Claesson, Kristina Wallengren