mullsjö logotyp

Kommunförvaltningen

Mullsjö kommun har en gemensam, sammanhållen förvaltning med kommunchefen som övergripande förvaltningschef.

Till sin hjälp att leda kommunens arbete har kommunchefen en ledningsgrupp:

Under kommunchefen finns tre verksamhetschefer; barn- och utbildningschef, socialchef och samhällsbyggnadschef som ansvarar för sina respektive verksamhetsområden:

De olika verksamhetsområdena delar på gemensamma stödfunktioner såsom ekonomiavdelning och IT-avdelning, administrativ avdelning samt personalavdelning. Organisatoriskt finns även kultur- och fritidsenheten under administrativa avdelningen.

Miljönämnden som är gemensam med Habo kommun har sin egen förvaltning och administreras i Habo kommun.

2017-10-26 Innehåll: Karin Talén   Publiceringsansvarig: Karin Talén