mullsjö logotyp

Kommunförvaltningen

Mullsjö kommun har en gemensam, sammanhållen förvaltning med kommundirektören som övergripande förvaltningschef.

Till sin hjälp att leda kommunens arbete har kommundirektören en ledningsgrupp:

Under kommundirektören finns tre verksamhetschefer; barn- och utbildningschef, socialchef och samhällsbyggnadschef som ansvarar för sina respektive verksamhetsområden:

De olika verksamhetsområdena delar på gemensamma stödfunktioner såsom ekonomiavdelning, IT-avdelning, administrativ avdelning samt personalavdelning. Organisatoriskt finns även kultur- och fritidsenheten under administrativa avdelningen.

Miljönämnden som är gemensam med Habo kommun har sin egen förvaltning och administreras i Habo kommun.


Senast uppdaterad: 2018-04-16 Ansvarig: Karin Talén