mullsjö logotyp

Nämnder och förvaltningar

Fem nämnder

Mullsjö kommun har fem nämnder förutom kommunstyrelsen och dess utskott. Det är fullmäktige som utser nämndernas ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande.

Läs mer om Mullsjö kommuns nämnder under länken "Nämnder" i menyn.

 

Kommunförvaltning

Mullsjö kommun har en gemensam, sammanhållen förvaltning med kommunchefen som övergripande förvaltningschef.

Läs mer om kommunförvaltningen under länken "Kommunförvaltningen" i menyn

2017-12-19 Innehåll: Lena Arnoldsson   Publiceringsansvarig: Lena Arnoldsson