mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Nämnder och förvaltningar

Fem nämnder

Mullsjö kommun har fem nämnder förutom kommunstyrelsen och dess utskott. Det är fullmäktige som utser nämndernas ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande.

Läs mer om Mullsjö kommuns nämnder under länken "Nämnder" i menyn.

 

Kommunförvaltning

Mullsjö kommun har en gemensam, sammanhållen förvaltning med kommunchefen som övergripande förvaltningschef.

Läs mer om kommunförvaltningen under länken "Kommunförvaltningen" i menyn


Senast uppdaterad: 2017-12-19 Ansvarig: Lena Arnoldsson