mullsjö logotyp

Sammanträden 2018

Januari-juni 2018

Nämnd, styrelse och utskott Tid jan    feb mars april maj  juni
Kommunfullmäktige (KF) 18.30
23
27
27
24
22
26
Kommunstyrelsen (KS) 14.00 11
7 7 4 9 5
Kommunstyrelsens allmänna utskott (KSAU) 08.00 25
22 22
26 31  28
Kommunstyrelsens tekniska utskott 09.00 10 8 Ändrat till den 7 8 Extrainsatt den 23 kl. 15.00 5 8 7
Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott 15.00
8 Inställt 5 5 9 7
Kommunstyrelsens personalutskott 13.00 8 Ändrat till den 17
5 Ändrat till den 14 5 Ändrat till den 8 9 Ändrat till den 13

7 Ändrat till den 4 4 Ändrat till den 8
Socialnämndens arbetsutskott 13.00
9 Extrainsatt den 24 kl. 10.00 6 6

3 2 och 30  27
Socialnämnden 15.00
24
21 21 18 17
19
Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott
13.00 5 Inställt  29 26
26 23 8 och 28 -
Barn- och 
utbildningsnämnden
13.00
15 12 12 10
14  18
Miljönämnden 15.00
- 8 15 12 17 13
Byggnadsnämnden 17.00
18
15
15
12 Ändrat till den 19
15
14
Mullsjö Energi & Miljö AB 15.00
18
22
15
19
Ändrat till den 26
17

20
kl. 13.00

Ändrat till den 19

Mullsjö Bostäder AB 17.30
25
21 Ändrat till den 28
21  26
23
Ändrat till den 24
13
Ändrat till den 12

 

 

 Augusti-december 2018

Nämnd, styrelse och utskott Tid juli aug sep okt nov dec
Kommunfullmäktige (KF) 18.30 - 28 25 23 27 18 
Kommunstyrelsen (KS) 14.00 - 15 12 10 7 5
Kommunstyrelsens allmänna utskott (KSAU) 08.00 - 30 27 25 29 19
Kommunstyrelsens tekniska utskott 09.00 - 16 13 11 15 6
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 15.00 - 13 17 15 12 3
Kommunstyrelsens personalutskott 13.00 - 13
Ändrat till den 17
17 Ändrat till den 14 8 Ändrat till den 12 12  Ändrat till den 8 3 Ändrat till den 12
Socialnämndens arbetsutskott 13.00 - - 5 3 och 31 28 -
Socialnämnden 15.00 - 22 19  17 14 12
Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott
13.00 - 10 3 1 5 4
Barn- och 
utbildningsnämnden
13.00 - 20 18 15 19 17
Miljönämnden 15.00 - 23 20 18 15 13
Byggnadsnämnden 17.00 - 23 20 18 

 

22 13
Mullsjö Energi & Miljö AB

15.00

- 16
20
18
15
20 kl. 13.00
Mullsjö Bostäder AB 17.30   23
20
24
22
13

Sammanställt 2017-09-25

2018-02-26 Innehåll: Lena Arnoldsson   Publiceringsansvarig: Margareta Levin