mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 23 april

Kommunfullmäktige tisdagen den 23 april 2019

1. Upprop (Mp3 912 kB)

2. Val av justerare (Mp3 1 MB)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 63 kB)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 294 kB)

5. Årsredovisning 2018 för June Avfall _ Miljö AB ( MP3 10 MB)

6. Bokslut _ årsredovisning 2018 för Mullsjö kommun (Mp3 29 MB)

7. Årsredovisning 2018 för Mullsjö Bostäder AB (Mp3 502 kB)

8. Årsredovisning 2018 för Fastighetsbolaget Gyljeryd (Mp3 298 kB)

9. Årsredovisning 2018 för Mullsjö Energi och Miljö AB ( Mp3 421 kB)

10. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 med ansvarsprövning för Mullsjö kommun (Mp3 15 MB)

11. Reglemente för kommunstyrelsen (Mp3 148 kB)

12. Gemensamt reglemente för styrelsen och nämnder (Mp3 172 kB)

13. Reglemente för barn_ och utbildningsnämnden (Mp3 186 kB)

14. Reglemente för socialnämnden (Mp3  101 kB)

15. Bolagsordning och ägardirektiv för Mullsjö Energi _ Miljö AB _ justering (Mp3 498 kB)

16. Regler för avgiftssystem för äldreomsorgen i Mullsjö kommun _ justering (Mp3 457 kB)

17. Medborgarförslag _ Webbsända kommunfullmäktiges sammanträden (Mp3 4 MB)

18. Medborgarförslag _ Låt lokala konstnärer smycka elskåpen i Mullsjö och Sandhem _ svar (Mp3 340 kB)

19. Motion _ Införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd _ svar (Mp3 556 kB)

20. Motion _ Inför mobil förskola (Mp3 1 MB)

21. Motion_ Inför rutiner för skift och nattarbetare för föräldrar i behov av barnomsorg (Mp3 1 MB)

22. Motion - Solkarta över Mullsjö kommun (Mp3 1 MB)

23. Val av styrelseledamot i June Avfall och Miljö AB mandatperioden 2019_2023  (Mp3 249 kB)

24. Val av ledamöter ordförande och vice ordförande till Mullsjö Bostäder AB och fastighetsbolaget Gyljeryd 1_24 (Mp3 1 MB)

25. Valärende 2019 (Mp3 4 MB)

26.  Val av ersättare till socialnämnden fyllnadsval (Mp3 516 kB)

27. Ekonomisk månadsuppföljning 2019 (Mp3 1 MB)

28. Valärende 2019 (Mp3 1 MB)

29. Delgivningar till kommunfullmäktige 2019 (Mp3 449 kB)

 

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2019-04-29 Ansvarig: Lena Arnoldsson