mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 26 mars

Kommunfullmäktige tisdagen den 26 mars 2019

1. Upprop (Mp3 922 kB, 02:15 min)

2. Val av justerare (Mp3 102 kB, 00:15 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 144 kB, 00:20)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 250 kB, 00:36)

5. Information från räddningschef Samuel Nyström (Mp3 9 MB, 23:22)

6. Taxa sotning och brandskyddskontroll 2019 Mullsjö (Mp3 380 kB, 00:55)

7. Information från VD Claes Johansson Mullsjö Energi & Miljö AB (Mp3 9 MB, 22:32)

8. Medborgarförslag Parkeringsförbud på Mauritz väg (Mp3 600 kB, 01:30)

9. Begäran om tilläggsanslag till socialnämndens budget 2019 ( Mp3 11 MB, 27:33)

10. Överföring av investeringsbudget från 2018 till 2019 (Mp3 776 kB, 01:53)

11. Bolagsordning Mullsjö Energi & Miljö AB (Mp3 7 MB, 19:20)

12. Bolagsordning Mullsjö Bostäder AB (Mp3 1 MB, 02:36)

13. Ägardirektiv Mullsjö Energi och Miljö AB (Mp3 433 kB, 01:03)

14. Ägardirektiv Mullsjö Bostäder AB.mp3 (Mp3 196 kB, 01:28)

15. Företagspolicy för bolag ägda av kommunen (Mp3 425 kB, 01:02)

16. Reglementen för byggnadsnämnden (Mp3 1 MB, 03:38)

17. Medborgarförslag _ Låt lokala konstnärer smycka elskåpen i Mullsjö och Sandhem (Mp3 327 kB, 01:47)

18. Medborgarförslag _ Upplåta kommunal mark för odlingslotter för dom som inte har egen trädgård (Mp3 237 kB, 00:34)

19. Medborgarförslag _ Utbildning för 7-åringar om brandkåren och deras arbete (Mp3 274 kB, 00:40)

20. Ekonomisk månadsuppföljning 2019.mp3 (Mp3 11MB, 28:20)

21. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande till Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag mandatperioden 2019_2023 (Mp3 286 kB, 00:41)

22. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande till Mullsjö Energi & Miljö AB mandatperioden 2019_2023 (Mp3 207 kB, 00:30)

23. Val av nämndeman till Jönköpings Tingsrätt_ fyllnadsval  (Mp3 2 MB, 07:05)

24. Val av ersättare till socialnämnden_ fyllnadsval (Mp3 208 kB, 00:30)

25. Valärende 2019 (Mp3 375 kB, 00:54)

26. Delgivningar till kommunfullmäktige 2019 (Mp3 592 kB, 01:26)


 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2019-04-01 Ansvarig: Lena Arnoldsson