mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 26 februari

Kommunfullmäktige tisdagen den 26 februari 2019

1. Upprop (Mp3 1 MB, 02:19 min)

2. Val av justerare (Mp3 100 kB, 00:14 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 132 kB, 00:19)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 92 kB, 00:13)

5. Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Ryfors Gammelskog för 2018 (Mp3 2 MB, 05:26)

6. Förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner (Mp3 600 kB, 01:30)

7. Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2019 (Mp3 797 kB, 01:56)

8. Detaljplan för del av Sandhem 3_1 med flera, antagande (Mp3 3,49 MB, 08:43)

9. Redovisning multisportarena Mullsjö ( Mp3 2,48 MB, 06:11)

10. Medborgarförslag, Bygga rullskridsko_skatingbana inomhus, svar (Mp3 1 MB, 03:14)

11. Motion, Inför barnomsorgspeng (Mp3 1,5 MB, 03:43)

12. Motion, Införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd (Mp3 475 kB, 01:09)

13 Motion, Karriärtjänster för undersköterskor (Mp3 710 kB, 01:43)

14. Motion, Lokal för äldre (Mp3 600 kB, 01,27 kB)

15. Månadsuppföljning ekonomi 2019 (Mp3 528 kB, 01:17)

16. Valärende 2019 (Mp3 768 kB, 01:52)

17. Delgivningar till kommunfullmäktige 2019 (Mp3 521 kB, 01:16)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2019-03-04 Ansvarig: Yvette Tidefors