mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 23 januari

Kommunfullmäktige, tisdagen den 23 januari 2018

 1. Upprop (Mp3 3 MB, 08:42 min)

 2. Val av justerare (Mp3 95 kB, 00:13 min)

 3. Justeringens tid och plats (Mp3 174 kB, 00:25 min)

 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 77,3 kB, 00:11 min)

 5. Medborgarförslag om anläggande av linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem (Mp3 2,15 MB, 05:22 min)

 6. Medborgarförslag angående solcellspaneler för att spara pengar  (Mp3 780 kB, 01:54 min)

 7. Detaljplan för Torestorp 1_300 med flera, Mullsjö tätort, beslut om antagande (Mp3 1,80 kB, 04:30 min)

 8. Utökad låneram (Mp3 3,16 MB, 07:54 min)

 9. Revidering av lokala ordningsföreskrifter (Mp3 3,77 MB 09:25 min)

 10. Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län (Mp3 2 MB, 05:06 min)

 11. Medborgarförslag, återvändsgata på Källstigen i Mullsjö, svar (Mp3 5,5 MB, 14:04 min)

 12. Interpellation angående inköp av tomtmark, svar (Mp3 2,5 MB, 06:01 min)

 13. Valärenden (Mp3 4,5 MB, 11:00 min)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2018-01-25 Ansvarig: Lena Arnoldsson