mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 18 december

Kommunfullmäktige tisdagen den 18 december

1. Upprop (Mp3 1 MB, 02:33 min)

2. Val av justerare (Mp3 156 kB, 00:22 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 100 kB, 00:14)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 413 kB, 01:00)

5. Äldreomsorgsplan - beslut om fastställande (Mp3 14 MB, 35:58)

6. Begäran om tilläggsanslag för missbruksvård (Mp3 1,88 MB, 04:42)

7. Medborgarförslag - Mötesplats vid badparken i Mullsjö (Mp3 9 MB, 22:35)

8. Reglemente för tekniska nämnden (Mp3 601 kB, 01:27)

9. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden ( Mp3 353 kB, 00:51)

10. Reglemente för kommunstyrelsen (Mp3 495 kB, 01:12)

11. Arbetsordning för kommunfullmäktige (Mp3 10 MB, 26:02)

12. Informationshanteringsplan (Mp3 576 kB, 01:24)

13. Borgerliga vigselförrättare - översyn (Mp3 2 MB, 06:23)

14. Överförmyndarverksamheten - Utvärdering av samarbetet med Jönköpings kommun (Mp3 853 kB, 02:04)

15. Sammanträdesdagar för kommunfulllmäktige 2019 (Mp3 2 MB, 04:24)

16. Valärenden 2018 (Mp3 12 MB, 30:16)

17. Delgivningar i kommunfullmäktige.mp3 (Mp3 3 MB, 08:29)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2019-01-02 Ansvarig: Lena Arnoldsson