mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 11 december

Kommunfullmäktige tisdagen den 11 december

1. Upprop (Mp3 1 MB, 02:53 min)

2. Val av justerare (Mp3 111 kB, 00:16 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 134 kB, 00:19)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 3 MB, 09:26)

5. Val av kommunrevisorer, mandatperioden 2019_2022 (Mp3 2 MB, 04:09)

6. Val av ledamöter till kommunstyrelsen, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 550 kB, 01:21)

7. Val av ersättare till kommunstyrelsen, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 470 kB, 01:09)

8. Val av ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsen, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 2 MB, 05:24)

9. Val av ordinarie ledamöter till barn- och utbildningsnämnden, mandatperioden 2019-2022.mp3 ( Mp3 507 kB, 01:14)

10. Val av ersättare till barn- och utbildningsnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 514 kB, 01:15)

11. Val av ordförande och vice ordförande till barn- och utbildningsnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 271 kB, 00:39)

12. Val av ordinarie ledamöter till socialnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 485 kB, 01:10)

13. Val av ersättare till socialnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 437 kB, 01:03)

14. Val av ordförande och vice ordförande till socialnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 5 MB, 11:10)

15. Val av ordinarie ledamöter till byggnadsnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 421 kB, 01:01)

16. Val av ersättare till byggnadsnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 565 kB, 01:22)

17. Val av ordförande och vice ordförande till byggnadsnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 170 KB, 00:24)

18. Val av ordinarie ledamöter till kultur- och fritidsnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 259 kB, 00:37)

19. Val av ersättare till kultur- och fritidsnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 381 kB, 00:55)

20. Val av ordförande och vice ordförande till kultur- och fritidsnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 4 kB, 08:07)

21. Val av ordinarie ledamöter till tekniska nämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 384 MB, 00:56)

22. Val av ersättare till tekniska nämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 189 kB, 00:27)

23. Val av ordförande och vice ordförande till tekniska nämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 201 kB, 00:29)

24. Val av ordinarie ledamöter till valnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 214 kB, 00:31)

25. Val av ersättare till valnämnden, mandatperioden 2019-2022.mp3 (Mp3 373 kB, 00:54)

26 Val av ordförande och vice ordförande till valnämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 197 kB, 00:28)

27 Val av ordinarie ledamöter till miljönämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 1 MB, 02:16)

28. Val av ersättare till miljönämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 295 kB, 00:43)

29 Val av ordförande och vice ordförande till miljönämnden, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 501 kB, 01:13)

30 Val av stämmoombud till Mullsjö Bostäder AB, MBAB, mandatperioden 2019-2022.mp3 (Mp3 336 kB, 00:49)

31. Val av stämmoombud till Mullsjö Energi & Miljö AB, MEMAB, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 108 kB, 00:15)

32. Val av stämmoombud till Mullsjö Utvecklings AB, MUAB, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 4 MB, 09:16)

33. Val av stämmoombud till June Avfall & Miljö AB, JAMAB, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 242 kB, 00:35)

Ärende 34-36 utgick.

37. Val av representanter till Stiftelsen Fritidsgården, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 2 MB, 06:20)

38. Val av Stiftelsen Ryfors Gammelskog, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 234 kB, 00:34)

Ärende 39-43 utgick.

44. Val av representant Tidans vattenförbund, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 106 kB, 00:15)

45. Val av huvudmän till Tidaholms Sparbank, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 263 kB, 00:38)

46. Val av gode män till lantmäteriförrättningar mandatperioden 2019-2022 (Mp3 266 kB, 00:39)

47. Nominering av ledamot till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening, mandatperioden 2019-2022 (Mp3 1 MB, 03:21)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2018-12-13 Ansvarig: Lena Arnoldsson