mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 27 november

Kommunfullmäktige tisdagen den 27 november

1. Upprop (Mp3 989 kB, 02:24 min)

2. Val av justerare (Mp3 61 kB, 00:09 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 52 kB, 00:07)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 4 MB, 12:12)

5. Budget 2019, Mullsjö kommun (Mp3 17 MB, 44:55)

6. Budgetmål 2019, Mullsjö kommun (Mp3 2,89 MB, 07:13)

7. Skattesats 2019, Mullsjö kommun (Mp3 18,8 MB, 47:08)

8. Investeringsram 2019, Mullsjö kommun (Mp3 225 kB, 00:32)

9. Exploateringsram 2019, Mullsjö kommun ( Mp3 635 kB, 01:32)

10. Låneram 2019, Mullsjö kommun (Mp3 326 kB, 00:47)

11. Checkkredit 2019, Mullsjö kommun (Mp3 115 kB, 00:16)

12. Månadsuppföljning barn- och utbildningsnämnden, begäran om tilläggsanslag (Mp3 2,88 MB, 07:11)

13. Taxa 2019 June Avfall & Miljö AB (Mp3 526 kB, 01:17)

14. Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan (Mp3 122 kB, 00:17)

15. Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling (Mp3 110 kB, 00:16)

16. Motion Debatt- och voteringssystem_svar (Mp3 852 kB, 02:04)

17. Motion Barnens dag_svar.mp3 (Mp3 1,26 MB, 03:09)

18. Motion Öka kommunens upphandling av svenskt nötkött för att lindra krisen i svenskt lantbruk som följd av sommarens torka_svar (Mp3 1 MB, 02:46)

19. Motion Byggnation Turning Torso Mullsjö_svar (Mp3 244 kB, 00:35)

20. Detaljplan för del av Sjöryd 1_246_ beslut om antagande (Mp3 712 kB, 01:44)

21. Valärenden 2018_Fyllnadsval av kommunrevisor (Mp3 1,39 MB, 03:29)

22. Valärenden 2018 - Nominering av borgerliga vigselförrättare (Mp3 306 kB, 00:44)

23. Val av presidium till kommunfullmäktige mandatperioden 2019_2022 (Mp3 6 MB, 16:41)

 24. Delgivningar i kommunfullmäktige.mp3 (Mp3 1 MB, 03:45)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2018-12-03 Ansvarig: Lena Arnoldsson