mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 30 oktober

Kommunfullmäktige tisdagen den 30 oktober 2018

1. Upprop (Mp3 3 MB, 09:47 min)

2. Val av justerare (Mp3 144 kB, 00:21 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 75 kB, 00:11)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 133 kB, 00:19)

5. Medborgarförslag - Bygga rullskridsko_skatingbana inomhus (Mp3 1 MB, 04:12)

6. Gunnarsboskolans kök - Reparation, om- och tillbyggnad (Mp3 25 MB, 01:04:07)

7. Val till valberedning under mandatperioden 2019-2022 (Mp3 7 MB, 15:42)

8. Månadsuppföljning 2018, socialnämnden (Mp3 850 kB, 02:04)

9. Delårsbokslut med prognos 31 augusti 2018 ( Mp3 15 MB, 39:17)

10. Revisorernas granskningsrapport avseende delårsbokslut (Mp3 2 MB, 06:27)

11. Redovisning av besparingsuppdraget (Mp3 3 MB, 07:40)

12. Medborgarförslag - anläggande av linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem (Mp3 4 MB, 10:24)

13. Försäljning av tomter i Sandhem (Mp3 978 kB, 02:23)

14. Reviderat KomHem-avtal.mp3 (Mp3 7 MB, 18:27)

15. Samverkan med Habo kommun om inköpsfunktion samt upphörande av samordnad varudistribution (Mp3 2 MB, 06:11)

16. Förteckning över diarieförda motioner som inte slutbehandlats 2018 (Mp3 420 kB, 01:01)

17. Förteckning över diarieförda medborgarförslag som inte slutbehandlats 2018 (Mp3 441 kB, 01:04)

18. Valärenden 2018 (Mp3 763 kB, 01:51)

19. Delgivningar i kommunfullmäktige (Mp3 418 kB, 01:01)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2018-11-05 Ansvarig: Lena Arnoldsson