mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 25 september

Kommunfullmäktige tisdagen den 25 september 2018

1. Upprop (Mp3 1,9 MB, 04:34 min)

2. Val av justerare (Mp3 72 kB, 00:10 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 107 kB, 00:15)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 81 kB, 00:11)

5. Överlåtelseavtal, Bosebygd 1_371 och Bosebygd 1_339 (Mp3 1,8 MB, 04:20)

6. Exploateringsavtal för Kärleksudden i Mullsjö (Mp3 13,4 MB, 33:32)

7. Uppföljning Miljöprogrammet 2017 (Mp3 8,3 MB, 20:43)

8. Medborgarförslag - Mötesplats vid badparken i Mullsjö (Mp3 1,5 MB, 03:47)

9. Medborgarförslag Parkeringsförbud på Mauritz väg ( Mp3 1,6 MB, 03:07)

10. Ansökan om återkallande av tillsynsuppgift enligt 1 kapitlet 21 _ miljötillsynsförordningen (Mp3 746 kB, 01:49)

11. Samverkan med Habo kommun om inköpsfunktion samt upphörande av samordnad varudistribution (Mp3 1,7MB, 04:09)

12. Policy och riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier inom Mullsjö kommun (Mp3 1,2 MB, 02:56)

13. Motion - Skyltning vid trafikhinder - svar (Mp3 2,3 MB, 05:44)

14. Interpellation till socialnämndens ordförande, lokaler för sociala verksamheter (Mp3 2,2 MB, 05:25)

15. Motion Öka kommunens upphandling av svenskt nötkött för att lindra krisen i svenskt lantbruk som följd av sommarens torka (Mp3 1,9 MB, 04:35)

16. Motion Byggnation Turning Torso Mullsjö (Mp3 2,7 MB, 06:35)

17. Valärenden (Mp3 272 kB, 00:39)

18. Delgivningar i kommunfullmäktige (Mp3 1,9 MB, 04:32)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2018-10-01 Ansvarig: Lena Arnoldsson