mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 28 augusti

Kommunfullmäktige tisdagen den 28 augusti 2018

1. Upprop (Mp3 935 kB, 02:16 min)

2. Val av justerare (Mp3 91 kB, 00:13 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 100 kB, 00:14)

4. Godkännande av ärendelista och tyst minut för Håkan Jansson (Mp3 949 kB, 02:18)

5. Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kapitlet 18 paragrafen miljötillsynsförordningen (Mp3 7,9 MB, 19:40)

6. Redovisningar av förslag till besparingar (Mp3 19,5 MB, 48:45)

7. Tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen (Mp3 994 kB, 02:25)

8. Taxor för rengöring - sotning och brandskyddskontroll under upphandlingsperiod (Mp3 912 kB, 02:13)

9. Motion Barnens dag ( Mp3 1,3 MB, 03:19)

10. Motion Debatt- och voteringssystem (Mp3 1,2 MB, 02:57)

11. Motion Locka unga till politiken (Mp3 2,9 MB, 07:12)

12. Interpellation till socialnämndens ordförande, lokaler för sociala verksamheter (Mp3 293 kB, 00:42)

13. Ärende utgått

14. Delgivningar i kommunfullmäktige (Mp3 1,8 MB, 04:25)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2018-09-03 Ansvarig: Lena Arnoldsson