mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 26 juni

Kommunfullmäktige tisdagen den 26 juni 2018

1. Upprop (Mp3 1 MB, 02:42 min)

2. Val av justerare (Mp3 89 kB, 00:13 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 126 kB, 00:18)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 1 MB, 02:58)

5. Delgivningar i kommunfullmäktige (Mp3 4 MB, 09:46)

6. Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kapitlet 18  miljötillsynsförordningen (Mp3 7 MB, 18:51)

7. Budgetramar 2019 för Mullsjö kommun (Mp3 20 MB, 51:25)

8. Budgetmål 2019 för Mullsjö kommun (Mp3 375 kB, 00:54)

9. Skattesats 2019 för Mullsjö kommun ( Mp3 311 kB, 00:45)

10. Investeringsram 2019 för Mullsjö kommun (Mp3 289 kB, 00:42)

11. Exploateringsram 2019 för Mullsjö kommun (Mp3 201 kB, 00:29)

12. Låneram 2019 för Mullsjö kommun (Mp3 236 kB, 00:34)

13. Checkkredit 2019 för Mullsjö kommun (Mp3 193 kB, 00:28)

14. Äldre- och omsorgsavgifter, höjd maxtaxa (Mp3 979 kB, 02:23)

15. Plan- och bygglovstaxa (Mp3 6 MB, 14:57)

16. Styrmodell (Mp3 8 MB, 21:11)

17. Omställningsstöd, individ- och familjeomsorgen (Mp3 4,21 MB, 10:31)

18. Tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen (Mp3 225 kB, 00:37)

19. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2019 (Mp3 486 kB, 01:11 )

20. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utbyggnad av ett trafikmot vid Bäckebol (Mp3 2 MB, 05:03)

21. Interpellation, överlåtelse av kommunala fastigheter (Mp3 8 MB, 19:29)

22. Valärenden 2018 (Mp3 1,43 MB, 03:35)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2018-06-28 Ansvarig: Lena Arnoldsson