mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 22 maj

Kommunfullmäktige tisdagen den 22 maj 2018

1. Upprop (Mp3 828 kB, 02:01 min)

2. Val av justerare (Mp3 73 kB, 0:10 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 115 kB, 00:16)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 305 kB, 00:44)

5. Styrande majoritetens återskapande av stabilitet i ekonomin (Mp3 35,6 MB, 01:28:59)

6. Remiss reviderat miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner (Mp3 11 MB, 27:32)

7. Omställningsstöd, individ- och familjeomsorgen (Mp3 958 kB, 02:20)

8. Tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen (Mp3 284 kB, 00:41)

9. Ärende utgått

10. Medborgarförslag - Trafiksäkerhet med övergångsställen och trottoarer - svar (Mp3 876 kB, 02:08)

11. Medborgarförslag - Anläggande av större lekplats - temalekpark - svar (Mp3 588 kB, 01:26)

12. Medborgarförslag - Anläggande av linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem - svar (Mp3 2,5 MB, 06:07)

13. Medborgarförslag angående solcellspaneler för att spara pengar - svar (Mp3 3,6 MB, 09:04)

14. Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2017 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län (Mp3 463 kB, 01:07)

15. Årsredovisning med bokslut 2017 och revisionsberättelse, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Mp3 824 kB, 02:00)

16. Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 - 2021 för Smålands Turism AB (Mp3 899 kB, 02:11)

17. Medborgarförslag - Gör ordentliga inventeringar av natur och kultur innan all exploatering (Mp3 1,4 MB, 03:35)

18. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utbyggnad av ett trafikmot vid Bäckebol (Mp3 1,8 MB, 04:35)

19. Ärende utgått

20. Delgivningar i kommunfullmäktige (Mp3 680 kB, 00:39)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2018-05-28 Ansvarig: Lena Arnoldsson