mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 24 april

Kommunfullmäktige, tisdagen den 24 april 2018

1. Upprop (Mp3 951 kB, 02:19 min)

2. Val av justerare (Mp3 481 kB, 01:10 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 358 kB, 00:52)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 1,2 MB, 02:57)

5. Ärende utgått

6. Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 med ansvarsprövning för Mullsjö kommun (Mp3 29,1 MB, 01:12:42)

7. Årsredovisning 2017 för Mullsjö kommun (Mp3 23,8MB, 59:34)

8+9. Årsredovisning 2017 för Mullsjö Bostäder AB + Årsredovisning 2017 för Fastighetsbolaget Gyljeryd 1_24 (Mp3 6,6 MB, 16:19)

10. Årsredovisning för Mullsjö Energi & Miljö AB (Mp3 4,1 MB, 10:07)

11. Överföring av investeringsbudget till 2018 (Mp3 517 kB, 01:15)

12. Effektivisering av verksamheterna (Mp3 338 kB, 00:49)

13. Ärende utgått

14. Partistöd - redovisning för 2017 (Mp3 1,9 MB, 04:40)

15. Policy för inköp och upphandling (Mp3 408 kB, 00:59)

16. Skogsbruksplan 2017-2026 (Mp3 10,5 MB, 26:23)

17. Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Ryfors Gammelskog avseende 2017 (Mp3 260 kB, 00:38)

18. Motion Skyltning vid trafikhinder (Mp3 1,8 MB, 04:18)

19. Förteckning över diarieförda medborgarförslag som inte slutbehandlats 2018 (Mp3 137 kB, 00:20)

20. Förteckning över diarieförda motioner som inte slutbehandlats 2018 (Mp3 111 kB, 00:16)

21. Valärenden 2018 (Mp3 240 kB, 00:35)

22. Avsägelse från uppdrag som ledamot i Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner (Mp3 482 kB, 01:10)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2018-04-30 Ansvarig: Lena Arnoldsson