mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 27 mars

Kommunfullmäktige, tisdagen den 27 mars 2018

 1. Upprop (Mp3 1 MB, 02:28 min)

 2. Val av justerare (Mp3 108 kB, 00:15 min)

 3. Justeringens tid och plats (Mp3 70 kB, 00:10 min)

 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 100 kB, 00:14 min)

 5. Besök från LRF Lantbrukarnas Riksförbund (Mp3 7 MB, 16:25 min)

 6. Besök från Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner  (Mp3 10 MB, 25:18 min)

 7. Revisionsrapport, granskning av budget- och uppföljningsprocessen (Mp3 3 MB, 07:58 min)

 8. Motion om kulturhus - svar (Mp3 500 kB, 01:13 min)

 9. Motion om vikariehanteringssystem - svar (Mp3 6 MB 15:42 min)

 10. Informationssäkerhetspolicy (Mp3 4 MB, 11:44 min)

 11. Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning (Mp3 1 MB, 02:42 min)

 12. Tillämpningsanvisningar för pension (Mp3 525 kB, 01:16 min)

 13. Lokaler för grundskolan (Mp3 9 MB, 23:27 min)

 14. Valärende (Mp3 578 kB, 01:24 min)

 15. Delgivningar (Mp3 900 kB, 02:17 min)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2018-04-03 Ansvarig: Lena Arnoldsson