mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 27 februari

Kommunfullmäktige, tisdagen den 27 februari 2018

 1. Upprop (Mp3 2 MB, 05:13 min)

 2. Val av justerare (Mp3 70 kB, 00:10 min)

 3. Justeringens tid och plats (Mp3 85 kB, 00:12 min)

 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 118 kB, 00:17 min)

 5. Information från socialnämnden (Mp3 18 MB, 47:17 min)

 6. Politisk organisation 2019-2022 (Mp3 22 MB, 55:30 min)

 7. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Mullsjö kommun 2019-2022 (Mp3 22 MB, 53:11 min)

 8. Eventuell uppsägelse av parlamentarisk beredningsgrupp (Mp3 1,44 MB, 03:36 min)

 9. Motion - Avskaffa avgiften för trygghetslarm - svar (Mp3 3 MB 06:17 min)

 10. Motion om skolavslutning i Mullsjö kommun - svar (Mp3 1 MB, 03:29 min)

 11. Motion om framtagande av attraktiv mark för verksamheter - svar (Mp3 4 MB, 09:12 min)

 12. Samverkansavtal juridisk rådgivning (Mp3 690 kB, 01:40 min)

 13. Samverkansavtal dataskyddsombud (Mp3 430 kB, 01:02 min)

 14. Ärende utgått

 15. Delgivning (Mp3 756 kB, 01:50 min)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2018-03-05 Ansvarig: Lena Arnoldsson