mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 18 december

Kommunfullmäktige, måndagen den 18 december 2017

 1. Upprop (Mp3, 992 kB, 02:25 min)
 2. Val av justerare (Mp3, 63 kB, 00:09 min)
 3. Justeringens tid och plats (Mp3, 127 kB, 00:19 min)
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3, 678 kB, 01:39 min)
 5. Medborgarförslag om anläggande av linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem (Mp3, 237 kB, 00:35 min)
 6. Medborgarförslag om digital termometer för allmänheten som visar utetemperatur i centrum (Mp3, 508 kB, 01:14 min)
 7. Interpellation angående inköp av tomtmark (Mp3, 957 kB, 02:20 min)
 8. Motion angående handlingsplan för IT-strategi i skolan, svar (Mp3, 1,9 MB, 04:45 min)
 9. Motion om vikariehanteringssystem (Mp3, 4,3 10:33 min)
 10. Motion angående uppförande av teknikgård (Mp3, 13 MB, 31:51 min)
 11. Tomtkö i Mullsjö kommun (Mp3, 6 MB, 14:43 min)
 12. Riktlinjer för gratifikationer för anställda och förtroendevalda i Mullsjö kommun (Mp3, 979 kB, 02:23 min)
 13. Informationssäkerhetspolicy (Mp3, 1,3 MB, 03:06 min)
 14. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3, 177 kB, 00:26 min)
 15. Ändring i protokoll 5 från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2017 angående Motion om kostpolicy kring matfetter (Mp3, 1,5 MB, 03:44 min)
 16. Ärende utgick
 17. Delgivningar (Mp3, 400 kB, 00:58 min)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2017-12-28 Ansvarig: Lena Arnoldsson