mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 24 oktober

Kommunfullmäktige, tisdagen den 24 oktober 2017

 

1. Upprop (Mp3 1 MB, 02:26 min) 

2. Val av justerare (Mp3 104 kB, 00:15 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 134 kB, 00:19 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 406 kB, 00:59 min)

5. Avfallstaxor 2018 för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner, förslag (Mp3 22 MB, 56:48 min)

6. Begäran om utökad kommunal borgen, Mullsjö Bostäder AB (Mp3 9 MB, 23:10 min)

7. Tallkottens utemiljö, begäran om utökad investeringsram (Mp3 2,7 MB, 06:46 min)

8. Delårsbokslut per 31 augusti 2017 för Mullsjö kommun (Mp3 42 MB, 01:45:29 min) 

9. Begäran om budgettillskott, socialnämnden (Mp3 4,51 MB, 11:17 min)

10. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 221 kB, 00:32 min)

11. Redovisning av motioner som inte slutbehandlats (Mp3 498 kB, 01:12 min)

12. Redovisning av medborgarförslag som inte slutbehandlats (Mp3 270 kB, 00:39 min)

13. Interpellation till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande gällande partistöd (Mp3 3 MB, 06:49 min)

14. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande uthyrning av Margareta Parks gemenssamhetslokaler (Mp3 758 kB, 01:50 min)

15. Delgivningar (Mp3 641 kB, 01:33 min)

  

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2017-10-30 Ansvarig: Lena Arnoldsson