mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 26 september

Kommunfullmäktige, tisdagen den 26 september 2017

 

1. Upprop (Mp3 893 kB, 02:10 min) 

2. Val av justerare (Mp3 76 kB, 00:11 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 86 kB, 00:12 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 950 kB, 02:18 min)

5. Trollehöjdskolans utemiljö, etapp 2 och 3 (Mp3 10 MB, 25:38 min)

6. Finansiering Trollehöjdskolans utemiljö (Mp3 767 kB, 01:38 min)

7. Medborgarförslag om skatepark i Mullsjö, svar (Mp3 220 kB, 00:32 min)

8. Taxa för grävtillstånd samt lokala bestämmelser för gräv- och placeringstillstånd samt återställande efter grävarbeten (Mp3 1 MB, 03:20 min) 

9. Bolagsordning för Mullsjö Energi och Miljö AB (Mp3 649 kB, 01:34 min)

10. Ägardirektiv för Mullsjö Energi och Miljö AB (Mp3 493 kB, 01:12 min)

11. Detaljplan för Nykyrka_Ruder 1.7 med flera Ruders Hagar, etapp 4 i Mullsjö, beslut om antagande (Mp3 592 kB, 01:26 min)

12. Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Mp3 2 MB, 05:08 min)

13. Svar- Medborgarförslag - Gör det själv tvätthall (Mp3 9 MB, 21:24 min)

14. Svar- Medborgarförslag - Mer polisnärvaro i Mullsjö (Mp3 1 MB, 02:27 min)

15. Förlagsinsats hos Kreditgarantiföreningen Jönköpings län ekonomisk förening KGF (Mp3 3,43 MB, 08:34 min)

16. Motion - Motions samt ridväg från Mullsjö till Gravsjö (Mp3 2,50 MB, 06:11 min)

17. Motion - Skolavslutning i Mullsjö kommuns skolor (Mp3 730 kB, 01:46 min

18. Motion - Avskaffa avgiften för trygghetslarm (Mp3 1 MB, 02:41 min

19. Motion - Garanterad plats på äldreboende (Mp3 1,30 MB, 03:13 min

20. Medborgarförslag - Källstigen Återvändsgata (Mp3  MB, 02:52 min

21. Medborgarförslag - 4-årig högstadieskola (Mp3 3,40 MB, 08:30 min

22. Medborgarförslag - Självtvättanläggning för personbilar (Mp3 317 B, 00:46 min

23. Interpellation (Mp3 1 MB, 03:06 min

24. Delgivningar (Mp3 232 kB, 00:33 min

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2017-10-02 Ansvarig: Lena Arnoldsson