mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 29 augusti

Kommunfullmäktige, tisdagen den 29 augusti 2017

 

1. Upprop (Mp3 1,24 MB, 03:02 min) 

2. Val av justerare (Mp3 77 kB, 00:11 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 126 kB, 00:18 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 76 kB, 00:11 min)

5. Uppföljning 2016 av miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner (Mp3 10 MB, 27:00 min)

6. Information om barn- och utbildningsnämndens verksamhet (Mp3 9,45 MB, 23:36 min)

7. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande ljudfil från kommunfullmäktiges sammanträde, svar (Mp3 1,39 kB, 03:28 min)

8. Framtida finansiering av kommunal utveckling (Mp3 3,09 MB, 07:43 min)

9. Trollehöjdskolans utemiljö (Mp3 12 MB, 30:05 min)

10. Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 (Mp3 6,50 MB, 16:16 min)

11. Medborgarförslag gällande uppförande av ett nytt 55+boende (Mp3 2,17 MB, 05:26 min)

12. Motion angående uppförande av teknikgård (Mp3 1,22 MB, 03:03 min)

13. Motion om vikariehanteringssystem (Mp3 990 kB, 02:24 min)

14. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018 (Mp3 688 kB, 01:40 min)

15. Valärenden (Mp3 486 kB, 01:11 min)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2017-09-01 Ansvarig: Lena Arnoldsson