mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 20 juni

Kommunfullmäktige, tisdagen den 20 juni 2017

 

1. Upprop (Mp3 1,34 MB, 03:21 min) 

2. Val av justerare (Mp3 148 kB, 00:21 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 58,9 kB, 00:08 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 278 kB, 00:40 min)

5. Medborgarförslag - Gör-det-själv-tvätthall (Mp3 739 kB, 01:48 min)

6. Medborgarförslag – Utökade öppettider och resurser för fritidsgården (Mp3 1,63 MB, 04:05 min)

7. Medborgarförslag – Mer polisnärvaro i Mullsjö (Mp3 695 kB, 01:41 min)

8. Motion om samlad anläggning för motions- och idrottslivet (Mp3 1,67 MB, 04:10 min)

9.  Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Ryfors Gammelskog (Mp3 849 kB, 02:04 min)

10. Budgetramar 2018 för Mullsjö kommun (Mp3 13,6 MB, 33:59 min)

11. Skattesats 2018 för Mullsjö kommun (Mp3 168 kB, 00:24 min)

12. Budgetmål 2018 för Mullsjö kommun (Mp3 281 kB, 00:41 min)

13. Finansiering 2018 för Mullsjö kommun (Mp3 256 kB, 00:37 min)

14. Investeringsram 2018 för Mullsjö kommun (Mp3 3,93 MB, 09:49 min)

15. Exploateringsram 2018 för Mullsjö kommun (Mp3 1,75 MB, 04:23 min)

16. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 140 kB, 00:20 min)

17. Begäran om att behålla platser i nämnder och utskott (Mp3 7,39 MB, 18:27 min)

18. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande motion om vikariehanteringssystem – svar (Mp3 2,20 MB, 05:30 min)

19. Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande gällande ljudfil från kommunfullmäktiges sammanträde (Mp3 2,53 MB, 06:19 min)

20. Ärende utgick

21. Delgivningar (Mp3 438 kB, 01:04 min)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2017-06-21 Ansvarig: Lena Arnoldsson