mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 23 maj

Kommunfullmäktige, tisdagen den 23 maj 2017

På grund av tekniska problem med ljudanläggning är ljudkvalitén dålig under de första ärendena.

1. Upprop (Mp3 2,7 MB, 06:31 min) 

2. Val av justerare (Mp3 78 kB, 01:01 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 420 kB, 00:15 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 6 MB, 14:35 min)

5. Månadsuppföljning 2017 för Mullsjö kommun (Mp3 6,4 MB, 15:43 min)

6. Förvärv av aktier i Inera AB (Mp3 335 kB, 00:49 min)

7. Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2016 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län (Mp3 581 kB, 01:25 min)

8. Fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2018 – samråd (Mp3 486 kB, 01:11 min)

9. Verksamhetsplan 2018-2020 med budget för Smålands Turism (Mp3  445 MB, 01:05 min)

10. Motion gällande hantering av motioner (Mp3 3 MB, 07:19 min)

11. Godkännande för Mullsjö Bostäder AB att förvärva fastigheten på Krons väg 2, Gunnarsbo 1_182 (Mp3 3,9 MB, 09:34 min)

12. Godkännande för Mullsjö Bostäder AB att förvärva bolaget IPG fastigheter AB, Järnvägsgatan 25, Gunnarsbo 2_2 (före detta Colorama) (Mp3 4,5 MB, 11:02 min)

13. Valärenden (Mp3 5,6 MB, 13:42 min)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2017-06-18 Ansvarig: Lena Arnoldsson