mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 25 april

Kommunfullmäktige, tisdagen den 25 april 2017

På grund av tekniska problem med ljudanläggning är ljudkvalitén dålig under de första ärendena.

1. Upprop (829 kB, 02:01 min) 

2. Val av justerare (Mp3 423 kB, 01:01 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 105 kB, 00:15 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 949 kB, 02:18 min)

5. Information från socialnämnden (Mp3 6 MB, 15:38 min)

6a. Årsredovisning 2016 Mullsjö kommun med ansvarsprövning (Mp3 48,6 MB, 02:01:32 min)

6b. Årsredovisning 2016 Mullsjö kommun med ansvarsprövning (Mp3 746 MB, 01:49 min)

7. Årsredovisning 2016 Mullsjö Energi & Miljö AB (Mp3 308 kB, 00:45 min)

8. Årsredovisning 2016 Mullsjö Bostäder AB (Mp3 254 kB, 00:37 min)

9. Årsredovisning 2016 fastighetsbolaget Gyljeryd 1_24 (Mp3 247 MB, 00:36 min)

10. Överföring av investeringsbudget (Mp3 5 MB, 14:28 min)

11. Tillägg till ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB (Mp3 1 MB, 03:32 min)

12. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 311 kB, 00:45 min)

13. Förlängning av avtal Nyhemshallen AB (Mp3 13 kB, 33:31 min)

14. Redovisning av motioner som inte slutbehandlats (Mp3 350 kB, 00:51 min)

15. Redovisning av medborgarförslag som inte slutbehandlats (Mp3 446 kB, 01:05 min)

16. Valärenden (Mp3 2 MB, 05:10 min)

17. Delgivningar (Mp3 430 kB, 01:04 min)

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2017-05-03 Ansvarig: Lena Arnoldsson