mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 21 mars

Kommunfullmäktige, tisdagen den 21 mars 2017

1. Upprop (1,5 MB, 03:53 min ) 

2. Val av justerare (Mp3 75 kB, 00:11 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 105 kB, 00:15 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 875 kB, 02:08 min)

5. Information från miljönämnden (Mp3 13,4 MB, 33:28 min)

6. Information från kommunrevisorerna om riskanalys (Mp3 13 MB, 31:57 min)

7. Ärende utgått

8. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande (Mp3 3 MB, 08:15 min)

9. Valärende (Mp3 5 MB, 13:40 min)

10. Delgivningar (Mp3 740 kB, 01:48 min)

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2017-03-27 Ansvarig: Yvette Tidefors