mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 21 februari

Kommunfullmäktige, tisdagen den 21 februari 2017

1. Upprop (3 MB, 07:38 min ) 

2. Val av justerare (Mp3 97 kB, 00:14 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 145 kB, 00:21 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 355 kB, 00:51 min)

5. Ärende utgått

6.Detaljplan för Sjöryd 1:20 med flera Mullsjö kommun - beslut om antagande (Mp3 1,4 MB, 03:28 min)

7. Gemensamt avfallsbolag med Jönköpings och Habo kommuner (Mp3 7 MB, 19:40 min)

8. Motion angående inventering av kommunägd mark och hur den kan utvecklas - svar (Mp3 650 kB, 01:34 min)

9. Motion om kostpolicy kring matfetter - svar (Mp3 15 MB, 39:53 min)

10. Motion angående attraktiva centrumnära lägenheter Olofsdal - svar (Mp3 890 kB, 02:10 min)

11. Medborgarförslag om cykelbana/trottoar längs med Järnvägsgatan och väg 1819 till Furusjö - svar (Mp3 3 MB, 09:46 min)

12. Medborgarförslag att bygga en hundrastgård i Mullsjö kommun -svar  (Mp3 4 MB, 10:36 min)

13. Borgensåtagande för utbyggnad av Björkgården  (Mp3 7 MB, 18:51 min)

14. Ägardirektiv Smålands Turism (Mp3 400 kB, 00:58 min)  

15. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 211 kB, 00:30 min)  

16. Direktiv för parlamentarisk beredning  (Mp3 491 kB, 01:11 min)

17. Valärende (Mp3 1 MB, 03:01 min)

18. Delgivningar (Mp3 985 kB, 02:24 min)

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2017-02-27 Ansvarig: Lena Arnoldsson