mullsjö logotyp

KF ljudfiler från sammanträde 29 november

Kommunfullmäktige, tisdagen den 29 november 2016

1. Upprop (Mp3  1 MB, 02:11 min)

2. Val av justerare (Mp3 60 kB, 00:09 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 111 kB, 00:16 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 125 kB, 00:18 min)

5. Budgetmål 2017 för Mullsjö kommun (Mp3 4,28 MB, 10:42 min)

6. Budget 2017 för Mullsjö kommun (Mp3 30 MB, 01:16:16 min)

7. Checkkredit 2017 för Mullsjö kommun (Mp3 236 kB, 00:34 min)

8. Investeringsram 2017 för Mullsjö kommun (Mp3  4,5 MB, 11:45 min)

9. Fastställande av låneram 2017 för Mullsjö kommun (Mp3 340 kB, 00:49 min)

10. Skattesats 2017 - förslag (Mp3 510 kB, 01:14 min)

11. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 524 kB, 01:16 min)

12. Revisionsrapport ”Granskning av insatser för ensamkommande barn Mullsjökommun” (Mp3 5,4 MB, 13:20 min)

13. Motion angående handlingsplan för IT-strategi i skolan (Mp3 7 MB, 17:29 min)

14. Motion om samlad anläggning för motions- och idrottslivet (Mp3 2,9 MB, 07:06 min)

15. Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige (Mp3 218 kB, 00:32 min)

16. Ärendet utgick

17. Delgivningar  (Mp3 2 MB, 05:11 min)

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2016-12-05 Ansvarig: Lena Arnoldsson