mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 25 oktober

Kommunfullmäktige, tisdagen den 25 oktober 2016

1. Upprop (Mp3  1 MB, 02:55 min)

2. Val av justerare (Mp3 55 kB, 00:08 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3  97 kB, 00:14 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3  203 kB, 00:29 min)

5. Gemensamt avfallsbolag Habo, Mullsjö och Jönköpings kommuner (Mp3 16 MB, 41:37 min)

6. Delårsbokslut med prognos för Mullsjö kommun 2016-08-31 (Mp3  4,89 MB, 12:13 min)

7. Ärendet utgick

8. Delegationsordning för kommunstyrelsen – tillägg (Mp3  573 kB, 01:23 min)

9. Redovisning av hur partistödet har använts och fördelats (Mp3  1,60 MB, 03:58 min)

10. Funktionshinderpolitiskt program för 2016-2020 Mullsjö kommun (Mp3 760 kB, 01:51 min)

11. Reglemente för socialnämnden – revidering (Mp3  326 kB, 00:47 min)

12. Jämställdhetsplan 2016 (Mp3  544 kB, 01:19 min)

13. Kostpolicy för Mullsjö kommun (Mp3 554 kB, 01:21 min)

14. Medborgarförslag som inte slutbehandlats till och med 2016-10-25 (Mp3 365 kB, 00:53 min)

15. Motioner som inte slutbehandlats till och med 2016-10-25 (Mp3 598 kB, 01:27 min)

16. Motion om handlingsplan för IT-strategi i skolan  (Mp3 232 kB, 00:34 min)

17. Medborgarförslag att bygga en hundrastgård i Mullsjö kommun (Mp3 1,92 MB, 04:48 min)

18. Medborgarförslag om en skatepark i Mullsjö (Mp3 2 MB, 05:39 min)

19. Valärende (Mp3 1,58 MB, 03:57 min)


Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2016-10-27 Ansvarig: Lena Arnoldsson