mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 27 september

Kommunfullmäktige, tisdagen den 27 september 2016


1. Upprop (Mp3 750 kB, 01:49 min)

2. Val av justerare (Mp3 73 kB, 00:10 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 88 kB, 00:12 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 50 kB, 00:07 min)

5. Förslag till nya markpriser (Mp3 1 MB, 02:59 min)

6. Förslag till reviderade taxor och en ny taxa för sprängämnesprekursorer för miljönämndens verksamhet (Mp3 6,69 MB, 16:43 min)

7. Flaggreglemente för Mullsjö kommun – revidering (Mp3 4,30 MB, 10:44 min)

8. Bostadsproduktion i samband med utbyggnad av höghastighetsjärnväg och stationsbyggnad i Jönköpings län (Mp3 14,9 MB, 37:15 min)

9. Ansökan om kommunal borgen från Mullsjö Bostäder AB (Mp3 1,33 MB, 03:20 min)

10. Motion angående inventering av kommunägd mark och hur den kan utvecklas (Mp3 1,09 MB, 02:44 min)

11. Revisionsrapport -Granskning av rutiner för fakturering – Mullsjö kommun- svar (Mp3 1,89 MB, 04:43 min)

12. Valärende (Mp3 4,85 MB, 12:05 min)

13. Delgivningar (Mp3 590 kB, 01:26 min)

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2016-09-30 Ansvarig: Lena Arnoldsson