mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 30 augusti

Kommunfullmäktige, tisdagen den 30 augusti 2016


1. Upprop (Mp3 978 kB, 02:23 min)

2. Val av justerare (Mp3 85 kB, 00:12 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 65 kB, 00:09 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 54 kB, 00:07 min)

5. Årsredovisning Stiftelsen Ryfors Gammelskog (Mp3 3 MB, 06:11 min)

6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 758 kB, 01:50 min)

7. Medborgarförslag – Stoppa avverkningen av skogen på ”Kärleksudden” – svar (Mp3 3 MB, 07:09 min)

8. Motion om fysisk aktivitet – svar.mp3 (Mp3 2 MB, 03:50 min)

9. Motion om samordnad fastighetsförvaltning – svar (Mp3 2 MB, 06:03 min)

10. Medborgarförslag om cykelbana_trottoar längs med Järnvägsgatan och väg (Mp3 2 MB, 05:09 min)

11. Motion gällande hantering av motioner (Mp3 1,16 MB, 02:54 min)

12. Valärende (Mp3 2 MB, 04:40 min)

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2016-09-02 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy