mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 21 juni

Kommunfullmäktige, tisdagen den 21 juni 2016


1. Upprop (Mp3 1 MB, 03:06 min)

2. Val av justerare (Mp3 78 kB, 00:11 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 120 kB, 00:17 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 1 MB, 03:30 min)

5. Kommunikationsstrategi 2016-2018 (Mp3 331 MB, 00:48 min)

6. Uppföljning 2015 av Miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner (Mp3 2 MB, 07:18 min)

7. Budgetramar 2017 (Mp3 7 MB, 17:33 min)

8. Brandskyddspolicy Mullsjö kommun.mp3 (Mp3 258 kB, 00:37 min)

9. Motion om framtagande av en genomförandestrategi- svar (Mp3 433 kB, 01:03 min)

10. Motion. Sätt en politiker i Gyllene stolen- svar (Mp3 6,74 MB, 16:50 min)

11. Motion om framtagande av attraktiv mark för verksamheter (Mp3 1,76 MB, 04:24 min)

12. Motion angående attraktiva centrumnära lägenheter, Olofsdal (Mp3 1 MB, 03:11 min)

13. Interpellation till socialnämndens ordförande (Mp3 15 MB, 37:44 min)

14. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2017 (Mp3 636 MB, 01:33 min)

15. Begäran om investeringspengar för renovering av Kronängs förskola (Mp3 2 MB, 06:54 min)

16. Valärende (Mp3 1 MB, 04:25 min)

17. Delgivningar (Mp3 570 kB, 01:23 min)

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis

usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2016-06-28 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy