mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 24 maj

Kommunfullmäktige, tisdagen den 24 maj 2016


1. Upprop (Mp3 1 MB, 02:20 min)

2. Val av justerare (Mp3 73 kB, 00:10 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 94,6 kB, 00:13 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 165 kB, 00:24 min)

5. Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län (Mp3 10 MB, 25:20 min)

6. Köp av socialjour från Jönköpings kommun (Mp3 9 MB, 22:48 min)

7. Medborgarförslag om kanter och trottoarer – svar (Mp3 1,27 MB, 03:10 min)

8. Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Mp3 494 kB, 01:12 min)

9. Valärende (Mp3 260 kB, 00:38 min)

10. Information från kommunstyrelsens ordförande (Mp3 1,23 MB, 03:04 min)

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis

usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2016-05-27 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy