mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 22 mars

Kommunfullmäktige, tisdagen den 22 mars 2016


1. Upprop (Mp3 2 MB, 05:00 min)

2. Val av justerare (Mp3 86 kB, 00:12 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 67 kB, 00:09 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 69 kB, 00:10 min)

5. Information från barn- och utbildningsnämnden (Mp3 10 MB, 26:40 min)

6. Anställningsstopp – revidering av regler (Mp3 500 kB, 01:12 min) 

7. Motion, kunskap är makt – svar (Mp3 1 MB, 02:46 min) 

8. Avgifter för kopiering, avskrifter med mera av allmänna handlingar (Mp3 409 kB, 00:59 min)

9. Motion om krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel -svar (Mp3 7 MB, 19:05 min)

10. Motion. Sätt en politiker i ”Gyllene stolen” (Mp3 1 MB 02:53)

11. Valärende (Mp3 1 MB, 03:20 min)

12. Information från kommunstyrelsens ordförande (Mp3 4 MB, 11:54 min)

13. Delgivningar (Mp3 535 kB, 01:18 min)

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alt. klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (ex. usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2016-03-29 Ansvarig: Annika Tompa