mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 23 februari

Kommunfullmäktige, tisdagen den 23 februari 2016


1. Upprop (Mp3 1 MB, 01:50 min)

2. Val av justerare (Mp3 80 kB, 00:11 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 105 kB, 00:15 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 306 kB, 00:44 min)

5. Information från socialnämnden (Mp3 12 MB, 30:34 min)

6. Handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018 för Mullsjö kommun, sammanställning av yttrande (Mp3 713 kB, 01:44) 

7. Ärende utgått

8. Överföring av ram mellan verksamhetsområde och programområde (Mp3 780 kB, 01:53 min)

9. Detaljplan för Bosebygd 1_485 m.fl.(Duvgatan 5-9 i Mullsjö), Mullsjö kommun, beslut om antagande (Mp3 1 MB, 03:05 min)

10. Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet (Mp3 2 MB 04:58)

11. Reviderat reglemente för rådet för funktionsnedsättningar.mp3 (Mp3 530 kB, 01:18 min)

12. Valärende (Mp3 1 MB 03:04 min)

13. Information från kommunstyrelsens ordförande (Mp3 1 MB 02:39 min)

14. Ärende utgått

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel  Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alt. klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (ex. usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2016-02-26 Ansvarig: Administrativa avdelningen