mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 26 januari

Kommunfullmäktige, tisdagen den 26 januari 2016


1. Upprop (Mp3 3 MB, 03:19 min)

2. Val av justerare (Mp3 206 kB, 00:13 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 194 kB, 00:12 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 746 kB, 00:47 min)

5. Motion angående asylinvandringen och boende (Mp3 13,9 MB, 15:16 min)

6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 1,68 MB, 01:50) 

7. Taxa för hemsjukvård (Mp3 30,7 MB, 33:32 min)

8. Revisionsrapport "Granskning av upphandlingsorganisation - Mullsjö kommun" (Mp3 6,33 MB, 06:55 min)

9. Valärende (Mp3 4,52 MB, 04:56 min)

10. Ärendet utgick.

11. Delgivningar (Mp3 1,83 MB, 02:00 min)

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alt. klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (ex. usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2016-01-29 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy