mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 15 december

Kommunfullmäktige, tisdagen den 15 december 2015


1. Upprop (Mp3 656 kB, 01:36 min)

2. Godkännande av föredragningslista (Mp3 476 kB, 01:09 min)

3. Val av justerare (Mp3 66,4 kB, 00:09 min)

4. Justeringens tid och plats (Mp3 63 kB, 00:09 min)

5. Justering av VA-taxa och renhållningstaxa för Mullsjö kommun (Mp3 4 MB, 10:23 min)

6. Personalpolitiskt program, översyn (Mp3 692 kB, 01:41) 

7. Läns- och fördelningstal – ensamkommande barn 2016, Jönköpings län (Mp3 38 MB, 01:35:20 min)

8. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande (Mp3 2,86 MB, 07:09 min)

9. Motion om anläggande av streetpark i Mullsjö (Mp3 5 MB, 12:38 min)

10. Medborgarförslag – Kanter och trottoarer (pdf 679 kB, 01:39 min)

11. Valärende (Mp3 841 kB, 02:03 min)

12. Kommunstyrelsens ordförande informerar (Mp3 777 kB, 01:53 min)

13. Delgivningar (Mp3 1 MB, 03:31 min)

 

Äldre kallelser, protokoll och ljudfiler från tidigare år är inte längre tillgängliga på vår webbplats.

Vill du se handlingar eller lyssna på äldreljudfiler så finns det möjlighet att få tillgång till dem via administrativa avdelningen, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2015-12-21 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy