mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 15 december

Kommunfullmäktige, tisdagen den 15 december 2015


1. Upprop (Mp3 656 kB, 01:36 min)

2. Godkännande av föredragningslista (Mp3 476 kB, 01:09 min)

3. Val av justerare (Mp3 66,4 kB, 00:09 min)

4. Justeringens tid och plats (Mp3 63 kB, 00:09 min)

5. Justering av VA-taxa och renhållningstaxa för Mullsjö kommun (Mp3 4 MB, 10:23 min)

6. Personalpolitiskt program, översyn (Mp3 692 kB, 01:41) 

7. Läns- och fördelningstal – ensamkommande barn 2016, Jönköpings län (Mp3 38 MB, 01:35:20 min)

8. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande (Mp3 2,86 MB, 07:09 min)

9. Motion om anläggande av streetpark i Mullsjö (Mp3 5 MB, 12:38 min)

10. Medborgarförslag – Kanter och trottoarer (pdf 679 kB, 01:39 min)

11. Valärende (Mp3 841 kB, 02:03 min)

12. Kommunstyrelsens ordförande informerar (Mp3 777 kB, 01:53 min)

13. Delgivningar (Mp3 1 MB, 03:31 min)

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer,  till exempel  Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alt. klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

2015-12-21 Innehåll: Annika Tompa Pálffy   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors