mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 24 november

Kommunfullmäktige, tisdagen den 24 november 2015


1. Upprop (Mp3 600 kB, 01:28 min)

2. Godkännande av föredragningslista (Mp3 633 kB, 01:32 min)

3. Val av justerare (Mp3 101 kB, 00:14 min)

4. Justeringens tid och plats (Mp3 84 kB, 00:12 min)

5. Budget 2016 för Mullsjö kommun (Mp3 30 MB, 01:15:27 min)

5a) Budgetmål 2016 för Mullsjö kommun (Mp3 252, 00:36) 

5b Checkkredit 2016 för Mullsjö kommun (Mp3 135 kB, 00:19 min)

5c Investeringsram 2016 för Mullsjö kommun (Mp3 7 MB, 17:03 min)

5d Fastställande av låneram 2016 för Mullsjö kommun (Mp3 788 kB, 01:55 min)

6. Delårsbokslut 2015-08-31 Mullsjö kommun (pdf 405 kB, 00:59 min)

7. Delegering av mark och fastighetsaffärer (Mp3 11,5 MB, 28:44 min)

8. Taxor för myndighetsutövning inom räddningstjänstens område (Mp3 203 kB, 00:29 min)

9. Markförsäljning i anslutning till fastigheten Bosebygd 1_34 (Mp3 359 kB, 00:52 min)

10. Eventuellt inköp av Sjörydsvillan AB (Mp3 18,8 MB, 47:07 min)

11. Försäljning av Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem (Mp3 655 kB, 01:35 min)

12. Handlingsplan för Folkhälsa 2015-2019 (Mp3 197 kB, 00:28 min)

13. Motion om att utreda förutsättningar att införa förmånsportal – svar (Mp3 466 kB, 01:08 min)

14. Motion om att integrera förskola_äldreboende – svar (Mp3 513 kB, 01:15 min)

15. Motion om fysisk aktivitet (Mp3 1 MB, 03:05 min)

16. Motion, kunskap är makt (Mp3 756 kB, 01:50 min)

17. Sammanträdesdagar 2016 (Mp3 440 kB, 01:04 min)

18. Valärende (Mp3 1 MB, 02:20 min)

19. Kommunstyrelsens ordförande informerar (Mp3 1 MB, 02:45 min)

20. Delgivningar (Mp3 350 kB, 00:51 min)

 

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer,  till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

 

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alt. klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

 

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

2015-12-02 Innehåll: Annika Tompa   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors