mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 24 november

Kommunfullmäktige, tisdagen den 24 november 2015


1. Upprop (Mp3 600 kB, 01:28 min)

2. Godkännande av föredragningslista (Mp3 633 kB, 01:32 min)

3. Val av justerare (Mp3 101 kB, 00:14 min)

4. Justeringens tid och plats (Mp3 84 kB, 00:12 min)

5. Budget 2016 för Mullsjö kommun (Mp3 30 MB, 01:15:27 min)

5a) Budgetmål 2016 för Mullsjö kommun (Mp3 252, 00:36) 

5b Checkkredit 2016 för Mullsjö kommun (Mp3 135 kB, 00:19 min)

5c Investeringsram 2016 för Mullsjö kommun (Mp3 7 MB, 17:03 min)

5d Fastställande av låneram 2016 för Mullsjö kommun (Mp3 788 kB, 01:55 min)

6. Delårsbokslut 2015-08-31 Mullsjö kommun (pdf 405 kB, 00:59 min)

7. Delegering av mark och fastighetsaffärer (Mp3 11,5 MB, 28:44 min)

8. Taxor för myndighetsutövning inom räddningstjänstens område (Mp3 203 kB, 00:29 min)

9. Markförsäljning i anslutning till fastigheten Bosebygd 1_34 (Mp3 359 kB, 00:52 min)

10. Eventuellt inköp av Sjörydsvillan AB (Mp3 18,8 MB, 47:07 min)

11. Försäljning av Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem (Mp3 655 kB, 01:35 min)

12. Handlingsplan för Folkhälsa 2015-2019 (Mp3 197 kB, 00:28 min)

13. Motion om att utreda förutsättningar att införa förmånsportal – svar (Mp3 466 kB, 01:08 min)

14. Motion om att integrera förskola_äldreboende – svar (Mp3 513 kB, 01:15 min)

15. Motion om fysisk aktivitet (Mp3 1 MB, 03:05 min)

16. Motion, kunskap är makt (Mp3 756 kB, 01:50 min)

17. Sammanträdesdagar 2016 (Mp3 440 kB, 01:04 min)

18. Valärende (Mp3 1 MB, 02:20 min)

19. Kommunstyrelsens ordförande informerar (Mp3 1 MB, 02:45 min)

20. Delgivningar (Mp3 350 kB, 00:51 min)

 

Äldre kallelser, protokoll och ljudfiler från tidigare år är inte längre tillgängliga på vår webbplats.

Vill du se handlingar eller lyssna på äldreljudfiler så finns det möjlighet att få tillgång till dem via administrativa avdelningen, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2015-12-02 Ansvarig: Annika Tompa