mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 27 oktober

Kommunfullmäktige, tisdagen den 27 oktober 2015


1. Upprop (Mp3 882 kB, 02:09 min)

2. Godkännande av föredragningslista (Mp3 96 kB, 00:14 min)

3. Val av justerare (Mp3 54 kB, 00:07 min)

4. Justeringens tid och plats (Mp3 125 kB, 00:18 min)

5. Inköp av fastigheten Sjöryd 1_93 (Mp3 10 MB, 25:20 min)

6. Bredbandsbyggnad (fiber) Mullsjö kommun (Mp3 490 kB, 01:11) 

7. Försäljning av del av fastigheten Nykyrka-Ruder 1_7 (Mp3 993 kB, 02:25 min)

8. Tillsyn enligt lagen (2014_799) om sprängämnesprekursorer (Mp3 444 kB, 01:04 min)

9. Motion om införande av habiliteringsersättning_flitpeng (Mp3 1 MB, 02:26 min)

10. Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB (pdf 510 kB, 01:14 min)

11. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 216 kB, 00:31 min)

12. Förslag till skattesats 2016 (Mp3 332 kB, 00:48 min)

13. Delårsbokslut 2015-08-31 Mullsjö kommun (Mp3 12 MB, 29:59 min)

14. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2016 (Mp3 750 kB, 01:49 min)

15. Motion om fysisk aktivitet (Mp3 370 kB, 00:54 min)

16. Motion, kunskap är makt (Mp3 196 kB, 00:28 min)

17. Motion angående asylinvandringen och boende (Mp3 5 MB, 14:20 min)

18. Redovisning över diarieförda motioner som inte slutbehandlats till och med 2015-10-27 (Mp3 376 kB, 00:55 min)

19. Valärende (Mp3 1 MB, 02:37 min)

20. Kommunstyrelsens ordförande informerar (Mp3 1,5 MB, 03:46 min)

21. Delgivningar (Mp3 2 MB, 05:36 min)

 

Äldre kallelser, protokoll och ljudfiler från tidigare år är inte längre tillgängliga på vår webbplats.

Vill du se handlingar eller lyssna på äldreljudfiler så finns det möjlighet att få tillgång till dem via administrativa avdelningen, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2015-10-29 Ansvarig: Annika Tompa