mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 27 oktober

Kommunfullmäktige, tisdagen den 27 oktober 2015


1. Upprop (Mp3 882 kB, 02:09 min)

2. Godkännande av föredragningslista (Mp3 96 kB, 00:14 min)

3. Val av justerare (Mp3 54 kB, 00:07 min)

4. Justeringens tid och plats (Mp3 125 kB, 00:18 min)

5. Inköp av fastigheten Sjöryd 1_93 (Mp3 10 MB, 25:20 min)

6. Bredbandsbyggnad (fiber) Mullsjö kommun (Mp3 490 kB, 01:11) 

7. Försäljning av del av fastigheten Nykyrka-Ruder 1_7 (Mp3 993 kB, 02:25 min)

8. Tillsyn enligt lagen (2014_799) om sprängämnesprekursorer (Mp3 444 kB, 01:04 min)

9. Motion om införande av habiliteringsersättning_flitpeng (Mp3 1 MB, 02:26 min)

10. Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB (pdf 510 kB, 01:14 min)

11. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 216 kB, 00:31 min)

12. Förslag till skattesats 2016 (Mp3 332 kB, 00:48 min)

13. Delårsbokslut 2015-08-31 Mullsjö kommun (Mp3 12 MB, 29:59 min)

14. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2016 (Mp3 750 kB, 01:49 min)

15. Motion om fysisk aktivitet (Mp3 370 kB, 00:54 min)

16. Motion, kunskap är makt (Mp3 196 kB, 00:28 min)

17. Motion angående asylinvandringen och boende (Mp3 5 MB, 14:20 min)

18. Redovisning över diarieförda motioner som inte slutbehandlats till och med 2015-10-27 (Mp3 376 kB, 00:55 min)

19. Valärende (Mp3 1 MB, 02:37 min)

20. Kommunstyrelsens ordförande informerar (Mp3 1,5 MB, 03:46 min)

21. Delgivningar (Mp3 2 MB, 05:36 min)

 

 

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer,  till exempel  Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

 

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alt. klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

 

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

2015-10-29 Innehåll: Annika Tompa   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors