mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 22 september

Kommunfullmäktige, tisdagen den 22 september 2015


1. Upprop (Mp3 825 kB, 01:57 min)

2. Godkännande av föredragningslista (Mp3 120 kB, 00:17 min)

3. Val av justerare (Mp3 101 kB, 00:14 min)

4. Justeringens tid och plats (Mp3 68 kB, 00:09 min)

5. Biblioteksplan för Mullsjö kommun (Mp3 2 MB, 05:38 min)

6. Utveckling av ett gemensamt FoUrum fritid i Region Jönköpings län (Mp3 644 kB, 01:34) 

7. Avkastningskrav för Mullsjö Bostäder AB (Mp3 655 kB, 01:35 min)

8. Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB (Mp3 581 kB, 01:25 min)

9. Regler och villkor för vårdnadsbidrag- förslag (Mp3 2 MB, 06:31 min)

10. Valärende (Mp3 3 kB, 09:32 min)

11. Delgivningar (Mp3 535 kB, 01:18 min)

 

 

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer,  till exempel  Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

 

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alt. klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

 

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

2015-09-24 Innehåll: Annika Tompa   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors