mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 22 september

Kommunfullmäktige, tisdagen den 22 september 2015


1. Upprop (Mp3 825 kB, 01:57 min)

2. Godkännande av föredragningslista (Mp3 120 kB, 00:17 min)

3. Val av justerare (Mp3 101 kB, 00:14 min)

4. Justeringens tid och plats (Mp3 68 kB, 00:09 min)

5. Biblioteksplan för Mullsjö kommun (Mp3 2 MB, 05:38 min)

6. Utveckling av ett gemensamt FoUrum fritid i Region Jönköpings län (Mp3 644 kB, 01:34) 

7. Avkastningskrav för Mullsjö Bostäder AB (Mp3 655 kB, 01:35 min)

8. Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB (Mp3 581 kB, 01:25 min)

9. Regler och villkor för vårdnadsbidrag- förslag (Mp3 2 MB, 06:31 min)

10. Valärende (Mp3 3 kB, 09:32 min)

11. Delgivningar (Mp3 535 kB, 01:18 min)

 

Äldre kallelser, protokoll och ljudfiler från tidigare år är inte längre tillgängliga på vår webbplats.

Vill du se handlingar eller lyssna på äldreljudfiler så finns det möjlighet att få tillgång till dem via administrativa avdelningen, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2015-09-24 Ansvarig: Annika Tompa