mullsjö logotyp

Ljudfiler från extrainsatt KF sammanträde 2 juli

Kommunfullmäktige, torsdagen den 2 juli 2015


1. Upprop (Mp3 1 MB, 02:53 min)

2. Godkännande av föredragningslista (Mp3 131 kB, 00:19 min)

3. Val av justerare (Mp3 59,8 kB, 00:08 min)

4. Justeringens tid och plats (Mp3 219 kB, 00:32 min)

5. Begäran om investeringspengar till  Skogsgläntan för nybyggnad av förskola Torestorp 1_103 (Mp3 36 MB, 01:30:02 min)

6.Begäran om investeringspengar till ombyggnad tillbyggnad av Trollehöjdskolan(Mp3 2,19 MB, 05:28) 

7. Ärende utgick 

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer,  till exempel  Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

 

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alt. klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

 

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

2015-07-03 Innehåll: Annika Tompa   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors