mullsjö logotyp

Ljudfiler från extrainsatt KF sammanträde 2 juli

Kommunfullmäktige, torsdagen den 2 juli 2015


1. Upprop (Mp3 1 MB, 02:53 min)

2. Godkännande av föredragningslista (Mp3 131 kB, 00:19 min)

3. Val av justerare (Mp3 59,8 kB, 00:08 min)

4. Justeringens tid och plats (Mp3 219 kB, 00:32 min)

5. Begäran om investeringspengar till  Skogsgläntan för nybyggnad av förskola Torestorp 1_103 (Mp3 36 MB, 01:30:02 min)

6.Begäran om investeringspengar till ombyggnad tillbyggnad av Trollehöjdskolan(Mp3 2,19 MB, 05:28) 

7. Ärende utgick

 

Äldre kallelser, protokoll och ljudfiler från tidigare år är inte längre tillgängliga på vår webbplats.

Vill du se handlingar eller lyssna på äldreljudfiler så finns det möjlighet att få tillgång till dem via administrativa avdelningen, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2015-07-03 Ansvarig: Annika Tompa