mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 24 februari

Kommunfullmäktige, tisdagen den 24 februari 2015

 

1. Upprop (Mp3 562 kB, 01:22 min)

2. Godkännande av föredragningslista (Mp3 230 kB, 00:33 min)

3. Val av justerare (Mp3 70,5 kB, 00:10 min)

4. Justeringens tid och plats (Mp3 93 kB, 00:13 min)

5. Reglemente för kommunfullmäktige i Mullsjö kommun_revidering (Mp3 4,36 MB, 10:53 min )

6. Ärende utgått

7. Reglemente för folkhälsorådet i Mullsjö kommun_revidering  (Mp3 345 kB 00:50 min)

8. Mer pengar till byggnadsnämnden (Mp3 1,24 MB, 03:06 min)

9. Renovering av Kronängskolan (Mp3 26,5 MB, 01:16:14 min)

10. Motion om införande av vårdnadsbidrag i Mullsjö kommun (Mp3 1,52 MB, 03:48 min)

11. Motion gällande ändring av Mullsjö kommuns ordningsföreskrifter (Mp3 3,90 MB, 09:45 min)

12. Medborgarförslag- trafiksäkra infarter till Mullsjö (Mp3 1,06 MB, 02:35 min)

13. Medborgarförslag, trafikfarlig korsning Ängsgatan-Skolgatan (Mp3 1,03 MB, 02:40 min)

14. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående anbudsförfarande vid mögelsanering av Trollehöjdskolan (Mp3 8,97 MB, 22:24 min)

15. Förvärv Margaretas Park (Mp3 6,33 MB, 15:49 min)

16. Tidans vattenförbund- Val av representant i styrelsen för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31 (Mp3 2,15 MB, 05:22 min)

17. Valärende (Mp3 955 kB, 02:19 min)

Avtackning av kommunpolitiker och information från funktionshinderomsorgen (Mp3 6,23 MB, 15,33 min)

 

Äldre kallelser, protokoll och ljudfiler från tidigare år är inte längre tillgängliga på vår webbplats.

Vill du se handlingar eller lyssna på äldre ljudfiler så finns det möjlighet att få tillgång till dem via administrativa avdelningen, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2015-03-02 Ansvarig: Annika Tompa