mullsjö logotyp

Kultur- och fritidsutskottet

Kultur- och fritidsutskottet kallelser och protokoll

Klicka på den grå pilen för att öppna listan för kallelser och protokoll. Senaste handling ligger längst upp.

 

  

Äldre kallelser och protokoll från tidigare år är inte längre tillgängliga på vår webbplats.

Vill du se dem så finns det möjlighet att få tillgång till dem via administrativa avdelningen, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2018-11-22 Ansvarig: Lena Arnoldsson